Algemene Verordening Gegevensbescherming

GDRP / RGPD: definitie

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese wetgeving die bedoeld is om de wetgeving inzake gegevensbescherming voor alle personen in de Europese Unie te versterken en te verenigen. De verordening is effectief en van toepassing sinds 25 mei 2018. Deze nieuwe wetgeving is veel strenger dan de oude. Het is bedoeld om meer transparantie en meer controle te garanderen bij de verwerking van persoonsgegevens. Het legt met name een bedrijf op dat gegevens over natuurlijke personen registreert en manipuleert:

Wat doet Cecili-z met de GDPR?

Cecili-z heeft sinds maart 2018 een GDPR-beleid geïmplementeerd. Dit zijn de belangrijkste richtlijnen voor naleving van GDPR:

Waarom bewaren we uw gegevens?

Cecili-z verwerkt in dit kader alle persoonlijke gegevens die nodig zijn om de belangrijkste missies te implementeren die we kunnen tegenkomen om aan uw verzoek aan Cecili-z te voldoen. Over het algemeen worden deze gegevens verwerkt:

Welke gegevens worden verwerkt?

Afhankelijk van de diensten die u gebruikt of de informatie die u ons verstrekt, kan Cecili-z de volgende persoonsgegevens verwerken: identificatiegegevens (titel, naam, adres, telefoon, etc.), professionele gegevens (beroep, btw-nummer,...).

Privacybeleid

Wij hechten veel belang aan de vertrouwelijkheid van uw informatie. Dit privacybeleid legt uit welke persoonlijke gegevens Cecili-z verzamelt en voor welke doeleinden we deze verwerken. U verstrekt deze gegevens rechtstreeks wanneer u zich registreert op onze website www.cecili-z.be

Verzamelde gegevens en specificatie van het doel

We verzamelen uw persoonlijke gegevens wanneer u zich aanmeldt voor een verzoek om informatie over onze producten en diensten. Wanneer u zich registreert, wordt u gevraagd een formulier in te vullen met bepaalde velden die nodig zijn om de gevraagde service aan te bieden. Deze zijn alleen bedoeld om ons in staat te stellen zo snel mogelijk contact met u op te nemen. Als u ons uw e-mailadres geeft, betekent dit dat u ermee instemt om mailings van ons te ontvangen, met informatie over onze producten, aankomende evenementen. Als u dergelijke mailings niet meer wenst te ontvangen, neem dan contact met ons op (mail: info@cecili-z.be). Als u ons uw telefoonnummer geeft, betekent dit dat u ermee instemt om een telefoontje of een sms van ons te ontvangen om u informatie te verstrekken over onze producten of aankomende evenementen. Als u dergelijke telefoontjes niet langer wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Openbaarmaking van gegevens aan derden

We maken uw persoonlijke gegevens niet bekend aan andere entiteiten of organisaties. We behouden ons het recht voor om persoonlijke gegevens door te geven op verzoek van een gerechtelijke of administratieve autoriteit volgens de wet.

Vertrouwelijkheid en veiligheid

Onze site voldoet aan een beleid, regels en beveiligingsmaatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen. Cecili-z

Anonieme toegangsautorisatie en acceptatie van ons privacybeleid

U kunt onze homepage openen en onze site bekijken zonder ons persoonlijke gegevens te verstrekken.