Vakgebieden

Als specialist in marketing en communicatie stippelt C�cili-Z samen met u een globale communicatiestrategie uit, met de optimale combinatie van direct marketing / perscommunicatie / publiciteit, om de relatie met de einddoelgroep, namelijk de klanten, te onderbouwen. De bedoeling is de marges van een merk, een bedrijf te verruimen of de perceived value (waardebeleving) van diensten, producten of een instelling te verhogen.

Maar C�cili-Z is ook de link tussen openbaar en priv�. Door haar contacten en netwerken worden uw belangen op hoog niveau behartigd bij de overheden van ons land, kwestie van sterk aanwezig te zijn.

 • Strategie

 • Marketing

 • Communicatie

 • Public affairs

 • Publiciteit
 • Corporate
 • Interne communicatie
 • Redactioneel werk
 • Promotie
 • Media
 • Direct
 • Promotie
 • Relationeel
 • Interactief
 • Relatie met de pers
 • Interne en managementcommunicatie
 • Evenementen
 • Redactiemanagement
 • Uitstippeling van strategie�n
 • Bedrijven of instellingen nieuw leven inblazen
 • Alternatief

Publiciteit

Strategie Publiciteit

De aandacht van de doelgroep vestigen op een product/een plan/ enz. is uw hoofddoel. We hebben de keuze uit een hele reeks pistes die we moeten analyseren en testen om ze dan pas algemeen in te voeren met het oog op de beste ROI.

Corporate

Strategie Corporate

Nadenken over een beter merkimago voor uw bedrijf/entiteit is een complexe zaak. Dat imago moet zowel intern als extern uitstekend zijn. En zowel het personeel als zijn management moeten betrokken partijen zijn. Begeleiding bij de grondige denkoefeningen alvorens ook maar enige actie op te zetten, is onmisbaar. Dit legt onder meer de basis voor meer naambekendheid of om bij een crisis een negatief imago tot een positief imago om te buigen.

Interne communicatie

Strategie interne Communicatie

De medewerkers zijn de beste ambassadeurs, dat is alom bekend! De interne communicatiestrategie uitstippelen, is dus bijzonder boeiend. Het gaat er immers om alle betrokkenen op ��n lijn te krijgen om alle boodschappen over te brengen, op welk niveau ook. Einddoel? Het welzijn van de werknemers verbeteren om zo tot betere prestaties te komen.

Redactioneel werk

Strategie Redactioneel werk

Een boek, een website op de sporen zetten, is wel bijzonder boeiend maar vraagt veel en intensieve voorbereiding. De strategie moet op alle doelgroepen gericht zijn, van de generatie Y tot de 80-plussers! Het uiteindelijke doel? Een grote bekendheid voor een zo hoog mogelijke omzet.

Promotie

Strategie Promotie

Uw product beter doen kennen, op de voorgrond plaatsen� een hele kunst. Een strategie bedenken die in meerdere kanalen kan toegepast worden, is geen nattevingerwerk in deze tijd van sociale netwerken en de onmiddellijke beschikbaarheid van de boodschappen voor de klanten. Het maximaal management van alle promotie met het oog op de belangen van het merk/de entiteit is een must.

Media

Strategie Media

Omdat media duur en alsmaar sterker gesegmenteerd zijn en sommigen de weg kwijt geraken in het overvloedige aanbod, is een uitgekiende en creatieve strategie voor de werkelijk toegekende budgetten noodzakelijk geworden om de doelgroepen effici�nt te bereiken.

Direct

Marketing Direct

Hypersegmentering is ��n van de sleutels van het succes in direct marketing. Verpersoonlijking smeedt een omzeggens gevoelsmatige band tussen uw merk/entiteit en uw klant. Het is dus gewoonweg primordiaal om eerst een goed plan op te maken om daarna pas de hele resem tests uit te voeren, de dm-acties concreet te starten en de resultaten te analyseren om de acties nog scherper te stellen om uw klanten ook te houden !

Promotie

Marketing Promotie

Traffic cre�ren, vernieuwen en een heus evenement opzetten om consumenten te werven en een boost te geven aan uw verkoop. Met een doordacht promotieplan kan dat allemaal.

Relationeel

Marketing Relationeel

Omdat een individu dagelijks duizenden boodschappen over zich heen krijgt, is het van het grootste belang dat uw eigen boodschap op de juiste manier en op het goede moment wordt overgebracht. En natuurlijk ook origineel, zodat de consument hem onthoudt.

Interactief

Marketing Interactief

Waarom de consument niet laten deelnemen tijdens een campagne? Zo is onder meer een levensechte getuigenis altijd een instrument dat naar het hart gaat en blijft hangen !

Relatie met de pers

Communicatie Relatie met de pers

Het eigen netwerk van journalisten goed en geregeld informeren, biedt de garantie dat de informatie over uw activiteiten zijn weg vindt naar de media waarvoor ze werken.

Interne en managementcommunicatie

Communicatie Interne en managementcommunicatie

Door de geografische spreiding van de beslissingscentra is een goede co�rdinatie van uw communicatie met de medewerkers en het management noodzakelijk. En het is dan vooral zaak om bij alle betrokken entiteiten de boodschap duidelijk over te brengen.

Evenementen

Communicatie Evenementen

Omdat colloquia, symposia en congressen alsmaar internationaler worden, moeten de uwe echt perfect zijn, zowel wat betreft de inhoud, als de genodigde sprekers en de bijhorende prestaties zoals de keuze van de locatie, de technische en andere aspecten. Samen werken aan het succes van uw evenement staat borg voor succes.

Redactiemanagement

Communicatie Redactiemanagement

Er wordt niet meer op dezelfde manier geschreven voor het web, voor de dagpers, de TV, om maar enkele media te noemen. Hoe moet het dan? Gewoon een redactiemanagement kiezen dat toegesneden is op uw kanaal en uw imago.

Uitstippeling van strategie�n en uitvoering bij de overheid

Public Affairs Uitstippeling

De openbare sector en de priv� een relatie die op wieltjes loopt? Nee. Soms begrijpen ze elkaar niet. Om dus relaties uit te bouwen in alle transparantie en vertrouwen en ze vlotter te doen verlopen, kunnen we samen aan het succes van uw projecten werken.

Bedrijven of instellingen nieuw leven inblazen

Public Affairs nieuw leven inblazen

Een ouderwets imago? Hoe het aantrekkelijker maken en tegelijk de basiswaarden behouden? Gewoon met de opmaak van een goed specifiek actieplan in overleg met alle betrokkenen.

Alternatief

Public Affairs Alternatief

Omdat vakgebieden alsmaar sneller evolueren, kan creatief denken tot nog onbekende pistes leiden, die kunnen bewandeld worden om uw concrete resultaten tot ongekende hoogtes te brengen.